Štipendista – snaha o lepšie FPU
|

Môj príspevok k diskusii o štipendiách FPU, nekonečnom raste, kvantifikácií a prekariáte. Text vyšiel v decembrovom Kapitáli. Na ich stránkach je možné článok ďalej diskutovať v komentároch, za čo by som bol skutočne rád. Nižšie predkladám pôvodný text Som umelec. … Read More